paszport tymczasowy Berlin

Wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego w Berlinie

Zarówno paszporty jak i paszporty tymczasowe wydawane są w Ambasadzie Polskiej w Berlinie.

Adres i kontakt:
Lassenstr. 19-2
14193 Berlin
Tel.: +49 30 223130
Tel. dyżurny: +49 1637887676
berlin.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Składanie wniosku o paszport wymaga ustalenia terminu za pośrednictwem portalu:
Ministerstwa Spraw Zagranicznych e-konsultant

odbiór gotowego dokumentu może się odbyć bez ustalenia terminu.

Czas oczekiwania na paszport:
– ze względu na drukowanie dokumentu w Polsce wynosi około 8 tygodni.

Wniosek o wydanie paszportu musi zostać złożony osobiście. Odbiór dokumentu również musi zostać dokonany osobiście z wyjątkiem małoletnich dzieci oraz osób ubezwłasnowolnionych – w tym przypadku odebrać paszport może rodzic lub opiekun prawny.

Do wydania paszportu niezbędne są następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie paszportu (dostępny w Ambasadzie)
2) dowód osobisty lub poprzedni paszport
3) jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5cm, zdjęcie musi:
– być nie starsze niż 6 miesięcy
– być wykonane na białym tle, i mieć dobrą ostrość
– pokazywać wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
– przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

W przypadku dzieci poniżej 5 roku życia nie wszystkie warunki muszą być spełnione.

4) akt urodzenia lub odpis aktu urodzenia – w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL

Paszport tymczasowy (ważny 12 miesięcy) jest wydawany:
– małoletnim nie posiadającym numeru PESEL
– osobom oczekującym na wydanie paszportu
– osobom przebywającym za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu
– w nagłych przypadkach takich jak śmierć lub choroba członka rodziny

Staranie się o paszport tymczasowy również wymaga złożenia wniosku i zdjęcia tzn.starając się zarówno o paszport jak i o paszport tymczasowy należy wypełnić dwa wnioski i mieć dwa zdjęcia.

Wyrobienie paszportu tymczasowego trwa dużo krócej maksymalnie kilka dni.

Koszty*:
– wydanie paszportu 10 – letniego 110 EUR
– wydanie małoletniemu paszportu 5 – letniego 35 EUR
– wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport 10 lub 5 letni 15 EUR
– wydanie paszportu tymczasowego w innych celach niż na czas oczekiwania 40 EUR
– wydanie paszportu 10 – letniego w miejsce paszportu utraconego 330 EUR

*wpis był aktualizowany – informacje o cenie są ze strony ambasady i są aktualne na dzień 10 listpada 2018

Dodaj komentarz