wypełnianie wniosku niemcy

Arbeitspaket Teil 3 – Vorbereitung Vermittlungsgespräch jak wypełnić?

W zeszłym tygodniu poszedłem do Bundesagentur fur Arbeit (urzędu pracy) – chciałem się dowiedzieć jakimi ofertami dysponują oraz umówić się na spotkanie z doradcą, żeby poznać lepiej niemiecki rynek pracy. Pierwszego dnia nie chcieli mnie za bardzo przyjąć ponieważ nie miałem przy sobie meldunku jednie dowód osobisty. Dostałem tylko potwierdzenie, że byłem i do wypełnienia formularz dotyczący dotychczasowego zatrudnienia i wykształcenia.

Następnego dnia przyszedłem już z meldunkiem i odbyłem krótką rozmowę przy czymś w rodzaju rejestracji – do systemu zostały wpisane moje dane odnośnie ukończonych szkół i doświadczenia zawodowego, otrzymałem do wypełnienia w domu kwestionariusz „Arbeitspaket Teil 3 – Vorbereitung Vermittlungsgespräch” oraz termin spotkania z doradcą. Formularz musiałem oddać w ciągu 3 dni – mogłem go wrzucić do skrzynki przed urzędem, natomiast rozmowa została wyznaczona na za mniej więcej półtora tygodnia.

Generalnie było trochę zastanawiania się i zamieszania jak w ogóle mnie zaklasyfikować – jestem osobą pracującą w pełnym wymiarze godzin i nie będącą na wypowiedzeniu – po prostu szukam różnych możliwości. Z tego co zrozumiałem ostatecznie zostałem zarejestrowany jako poszukujący pracy bez prawa do zasiłku.

Poniżej kilka informacji jak wypełnić „Arbeitspaket Teil 3 – Vorbereitung Vermittlungsgespräch”.

Pierwszą część wypełnia urząd pracy czyli:
– Name – nazwisko
– Vorname – imię
– Kundennummer – numer klienta
– oder Geburtsdatum – lub data urodzenia
– Org-Zeichen – „numer organizacyjny”
– Termin Rückgabe dieses Bogens (Teil 3) – termin oddania arkuszy części 3
– Gesprächstermin Arbeitsvermittlung – termin rozmowy w pośrednictwie pracy

Następną część „Angaben zu Ihrem Profil: gesuchte Stelle” czyli „dane o profilu – poszukiwane stanowisko” wypełnia osoba szukająca pracy.
– „Ich bin hauptsächlich an einer Beratung zu Selbstständigkeit interessiert” – tą kratkę zaznaczają osoby, które podczas rozmowy są głównie zainteresowane doradztwem na temat prowadzenia działalności gospodarczej
– „gewünschter Beruf/Tätigkeit/Ausbildung” – oczekiwany zawód/czynność/wykształcenie
– „Alternativen (Beruf/Tätigkeit/Ausbildung)” – alternatywny zawód/czynność/wykształcenie
– „berufliche Ziele” – cele zawodowe
– „max. akzeptierte Entfernung” – maksymalna akceptowalna odległość
– gewünschte(r) Ausübungsort(e) – oczekiwane miejsce wykonywania pracy
– bundesweit – na terenie niemiec
– international – międzynarodowe
– Unterkunft – zakwaterowanie
– benötigt – wymagane
– nicht benötigt – nie wymagane

Kolejna część: ich suche – Zeit/Gehalt (szukam czas/wynagrodzenie)
– nur unbefristete Beschäftigung – tylko zatrudnienia na czas nieokreślony
– befristete Beschäftigung – zatrudnienia na czas określony
– Dauer – okres trwania
– Arbeitsbeginn/ -ende: – początek/zakończenie pracy (w przypadku określonej)
– Vollzeit – praca w pełnym wymiarze
– Nachtarbeit – praca w nocy
– Wochenende – praca w weekendy
– Teilzeit – praca w niepełnym wymiarze
– Heimarbeit – chałupnictwo
– Schicht – praca na zmiany
– Anzahl Wochenstunden – ilość godzin w tygodniu
– Meine Vergütungsvorstellungen betragen – oczekiwane wynagrodzenie (brutto)

Kolejna tabelka dotyczy opcji umieszczenia kandydata w bazie:
– voll veröffentlichen – w pełni upublicznione z nazwiskiem, adresem, telefonem
– anonym veröffentlichen mit Zustimmung zur anonymen….. – anonimowo ze zgodą na telefoniczny kontakt od pracodawcy
– anonym veröffentlichen ohne Zustimmung zur anonymen… – anonimowo bez zgody na telefoniczny kontakt od pracodawcy
– Was ist Ihnen besonders wichtig (co jest dla Pana/Pani szczególnie ważne) – Ortsnähe (odległość) Passende Tätigkeit (pasujące czyności) Arbeitszeit (czas pracy) alles gleich wichtig (wszystko tak samo ważne)

Następna tabelka:
– Folgende Themen möchte ich mit einem Vermittler / einer Vermittlerin gerne besprechen – chciałbym omówić z pośrednictwem pracy następujące tematy

Kolejna część:
– Ich habe mich bisher beworben – do tej pory aplikowałem, bei – do, als – jako, offen – jeszcze brak odpowiedzi, Absage (odmowa)
– Bitte legen Sie meine Bewerbung nicht vor bei – proszę nie składać mojego podania do
– Stellenangebote habe ich bisher gesucht – pracy dotychczas szukałem przez
– über das Internetangebot der Bundesagentur für Arbeit – na stronie internetowej urzędu pracy
– in anderen Internetjobbörsen – na innych internetowych giełdach pracy
– durch persönliche/telefonische Anfrage bei Firmen – przez osobisty/telefoniczny kontakt z firmami
– über Informationen aus dem Familien-/Freundes-/Bekanntenkreis – za pośrednictwem rodziny przyjaciół znajomych
– in der Tageszeitung – w gazetach codziennych
– Auf Vorstellungsgespräche habe ich mich vorbereitet durch/mit Hilfe von – do rozmów kwalifikacyjnych przygotowywałem się przy pomocy
– Fachliteratur – literatury fachowej
– Internet – internetu
– Familien-/Freundes-/Bekanntenkreis – rodziny przyjaciół znajomych
– Internetangebot der Bundesagentur für Arbeit – strony urzędu pracy
– gar nicht – nie przygotowywałem się

Część dotycząca mobilności (Mobilität):
– Ich bin bereit, täglich zu meiner Arbeitsstelle zu pendeln (Hin- und Rückweg) – jestem gotowy na codzienną drogę do pracy (tam i spowrotem)
– letztes Bruttogehalt – ostatnie wynagrodzenie
– Gehaltsvorstellungen – propozycja wynagrodzenia
– Für eine Arbeitsaufnahme bin ich bereit – do podjęcia pracy jestem gotowy
– mir, wenn nötig, ein Kraftfahrzeug anzuschaffen – do nabycia pojazdu silnikowego
– als Wochenpendler einen doppelten Haushalt zu führen – prowadzić drugie gospodarstwo domowe
– umzuziehen – przeprowadzić się

Część związana z doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami:
– Meine Fähigkeiten – berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen – moje umiejętności, umiejętności zawodowe, doświadczenie
– Grund- kenntnisse – podstawowa umiejętność
– Erweiterte Kenntnisse – zaawansowana umiejętność
– Experten- kenntnisse – poziom eksperta
– IT Kenntnisse – umiejętność obsługi programów komputerowych, np. biurowe, graficzne, branżowe itd.

Na ostatniej stronie należy zaznaczyć maksymalnie 5 swoich mocnych stron:
– Analyse- und Problemlösefähigkeit – umiejętności analityczne i rozwiazywania problemów
– Auffassungsfähigkeit/ -gabe – umiejętności szybkiego pojmowania
– Entscheidungsfähigkeit – odpowiedzialność
– Ganzheitliches Denken – szerokie myślenie
– Organisationsfähigkeit – umiejętności organizacyjne
– Belastbarkeit – umiejętność pracy pod presją
– Eigeninitiative – własna inicjatywa
– Motivation/ Leistungsbereitschaft – motywacja
– Selbständiges Arbeiten – umiejętność samodzielnej pracy
– Zielstrebigkeit/ Ergebnisorientierung – zorientowanie na wyniki
– Einfühlungsvermögen – umiejętność dogadywania się z ludźmi / empatia
– Führungsfähigkeit – umiejętności przywódcze
– Kommunikationsfähigkeit – umiejętności komunikacyjne
– Kundenorientierung – zorientowanie na klienta
– Teamfähigkeit – umiejętność pracy w zespole
– Flexibilität – elastyczność
– Kreativität – kreatywność
– Lernbereitschaft – chęć do nauki
– Sorgfalt/ Genauigkeit – precyzja / dokładność
– Zuverlässigkeit – niezawodność

Dodaj komentarz