niemiecki pasek wyplat

Lohnabrechnung, rozliczenie – objaśnienie skrótów

Poniżej trochę informacji na temat skrótów i słownictwa używanego na paskach wypłat i rozliczeniach wypłaty (Lohnabrechnung). Oczywiście skróty i słownictwo mogą się trochę różnić w zależności od pracodawcy (nie ma jednego wzoru) do tego np jeżeli ktoś jest zatrudniony na stałą pensję raczej nie będzie „Zeitkonta”. Wpis to bardziej wskazowka pomocna w zrozumieniu informacji zawartych na rozliczeniach wyplaty niz „porada ksiegowa”

W celu lepszego zrozumienia i wytłumaczenia część nie jest tłumaczona dosłownie słowo w słowo tylko opisowo oddajac glowny sens.

Dane pracodawcy i rozliczenia:
Arbeitgeber – pracodawca (nazwa i adres)
Abteilung – dział (opcjonalnie)
Monat lub Abrechnungs Monat – miesiąc (rozliczenia)
Jahr – rok (rozliczenia)
Abr. Datum – Abrechnungs Datum – data (wykonania) rozliczenia

Dane pracownika:
Pers.Nr – Personal Nummer – numer pracownika, informacja wewnętrzna dla pracodawcy (numer nie jest przypisywany na stałe/do końca życia)
St.Kl – Steuer Klasse – klasa podatkowa
Krankenkasse – kasa chorych – nazwa kasy chorych, w której ma się ubezpieczenie
Kinder-zahl lub Kind – ilość dzieci (opcjonalnie)
Versicherungs-Nr lub SV-Nr lub Renten-Vers.-Nr – Rentenversicherungnummer – numer ubezpieczenia zdrowotnego (przyznawany raz do końca życia)
Steuer-ID – numer podatkowy (przyznawany raz do końca życia)
Ki-St – Kirchen Steuer – podatek kościelny (opcjonalnie)
Freibetrag monatlich lub mtl. Freib – miesięczna kwota wolna od podatku
Tatigkeit lub Tatigkeits Schlussel – kod/numer wykonywanej czynności
Resturlaub Vorj. – Resturlaub Vorigesjahr – urlop z zeszłego roku
Anspr. lfd. Jahr – Anspruch lafende Jahr – prawo w bieżącym roku – chodzi o całkowitą ilość dni urlopu
gen. im lfd. Mt – genommen im laufende Monat – wzięty w bieżącym miesiącu – chodzi o urlop
gen. im lfd. Jahr – genommen im laufende Jahr – wzięty w bieżącym roku – chodzi o urlop
Resturlaub – pozostały urlop
Kr. Tage – Krank Tage – dni spędzone na chorobowym
Eintritt lub Eintrittsdatum – data rozpoczęcia pracy/zatrudnienia
Austritt lub Austrittsdatum – data zakończenia pracy/zwolnienia
Geburtsdatum – data urodzenia
AZK aktuell – aktualna ilość godzin na Zeitkoncie (opcjonalne)
AZK vormonat – ilość godzin na Zeitkoncie w poprzednim miesiącu (opcjonalnie)
Bank – dane konta, na które przesyłana jest wypłata

Dotyczące przepracowanych godzin lub płacy:
Festlohn – stała płaca
Nachtzuschlag lub Nachtzulage – dodatek na pracę w godzinach nocnych
Uberstundezuchlag lub Uberstundenzulage – dodatek za nadgodziny
Feiertagzuschlag- dodatek za pracę w dni świąteczne
Gesamtstunden lub Arbeitslohn/Std- godziny łącznie (godziny pracy)
Anzahl – ilość
Menge – liczba (w znaczeniu ilość)
Wert – wartość (np. wysokość stawki godzinowej)
Betrag netto/brutto – kwota netto/brutto
AZK-Aufbau – przekazane na Zeitkonto
AZK-Abbau – zabrane (wypłacone z Zeitkonta)
Steuerpfl. – Steuerpflicht – podlegające obowiązkowi opodatkowania
Ges. Brutto/Netto – gesamt Brutto/Netto – łącznie Brutto/Netto

Dotyczące podatków i opodatkowania:
Monatliche Werte / Jahreswerte /Jaressumme – wartości miesięczne / wartości roczne / suma roczna
Abzuge – potrącenia
LSt lub Lohnsteuer – podatek dochodowy
KiSt lub Kirchensteuer – podatek kościelny
SoliZ lub Solidaritats-Zuschlag – dodatek solidarnościowy
KV lub Krankenversicherung – składka na ubezpieczenie chorobowe
RV lub Rentenversicherung – składka na ubezpieczenie emerytalne
AV lub ArbLosVers lub Arbeitlosversicherung – ubezpieczenie na wypadek utraty pracy
Kammerbeitrag – opłata do izby rzemieślniczej
Steuerfrei – wolne od podatku
Netto – Bruttolohn – wypłata netto/brutto
Netto-Verdienst – zarobki netto

Dodaj komentarz