przelew niemcy

Jak wykonać przelew internetowy i sprawdzić stan niemieckiego konta – commerzbank?

Poniżej krótki poradnik jak wykonać przelew internetowy i sprawdzić historię na koncie osobistym (Girokonto) w commerzbanku. Oczywiście, żeby wykonać przelew należy mieć aktywną bankowość internetową (Online Banking) na koncie. Aktywowanie bankowości internetowej/korzystania z konta przez internet zgłasza się podczas zakładania konta – standardowo jest to opcja aktywna.

1. Logowanie do konta internetowego:
1) Należy wejść na stronę commerzbanku.
2) W polu w lewym górnym rogu Anmeldenahme/Teilnehmernummer wpisać 8 lub 10 cyfrowy numer do korzystania z bankowości internetowej (Teilnehmernummer). Ten numer przychodzi w jednym z listów podczas zakładania konta.
3) W polu obok „PIN” należy wpisać 5 do 8 cyfrowy PIN do obsługi bankowości internetowej, ten numer również przychodzi w liście po założeniu konta. UWAGA: nie chodzi o PIN do karty
4) Po wpisaniu numerów należy nacisnąć „anmelden”

2. Sprawdzanie stanu konta i historii operacji:
1) Po zalogowaniu na konto (pkt 1) jeżeli ktoś korzysta ze standardowej strony powitalnej widoczny jest od razu stan konta w ramce zatytułowanej „Finanzubersicht” (przegląd finansów) w wierszu „Gesamtsaldo” (saldo łącznie). Kwota napisana zieloną czcionką jest dodatnia, czerwoną ujemna.
2) Poniżej można kliknąć na „Zur Finanzubersicht” (do przeglądu finansów) pojawia się wtedy strona z danymi konta:
– numerem IBAN
– numerem BIC
– numerem konta
– numerem BLZ (Bankzahl)
– informacją o przyznanej lini kredytowej
– oraz trzy ostatnie operacje na koncie (data, opis, kwota – czerwona ujemna/wypłata lub zielona/wpłata)
3) Klikając na „Umzatzubersicht” (przegląd obrotu) można obejrzeć więcej operacji. „Umzatzubersicht” znajduje się poniżej tabelki z 3 ostatnimi operacjami jak również po prawej stronie tabelki pod napisem „Aktionen” obojętnie na co się kliknie efekt jest ten sam.
4) Na stronie „Umzatzubersicht” znajduje się spis wszystkich operacji w ustalonym czasie.
a) w wierszu: „Altiv-konto I I EUR I ” można wybrać konto na którym chcemy zobaczyć historie. Jeżeli nie mamy subkont będzie tam tylko jedna możliwość do wyboru i nie będzie trzeba nic zmieniać. Domyślnie ustawione jest konto główne.
b) poniżej stanu konta można wybrać okres, w którym wyświetla się historia:
– „Zeitraum” (okres czasu): „Seit letztem login” (od ostatniego logowania), „Aktueller Monat” (aktualny miesiąc), 10 Tage (10 dni), „1,2,3,6 Monat” (1,2,3,6 miesięcy)
– można również ustawić daty od-do von-bis
c) wyniki domyślnie prezentowane są malejąco wg daty zaksięgowania (Buchungstag), w kolejnych kolumnach jest „Umzatzart” (rodzaj operacji), „Buchungstext” (tytuł księgowania/tytuł operacji), „Betrag” (kwota)
d) wyniki można posortować wg daty zaksięgowania, tytułu zaksięgowania lub kwoty klikając na małe strzałki obok odpowiednich tytułów kolumn ewentualnie wyświetlić tylko operacje danego typu – w tym celu należy kliknąć na strzałkę obok „Umzatzart” (rodzaj operacji) i wybrać: „Alle auswahlen” (wybierz wszystkie), „Uberweisung” (przelew), „Zinzen/Entgelte” (odsetki/opłaty – chodzi o opłaty konta), „Gutschrift” (zapisane na rakunek), „Lastschrift” (obciążenia rachunku), „Einzahlung/Auszahlung” (wpłaty/wypłaty)
e) ostatnią możliwością szukania i sortowania wyników jest kliknięcie na „Erweiterte Suche” (szukanie zaawansowane) i znaleźć operaje po tytule”Buchungstext” lub kwocie „Betrag” od/do von/bis.

3. Wykonywanie przelewu
1) Po zalogowaniu na konto (pkt 1) jeżeli ktoś korzysta ze standardowej strony powitalnej widoczna jest ranka „Inlands- /SEPA-Uberweisung” (przelew krajowy/przelew SEPA)
czym jest przelew SEPA: SEPA wikipedia
2) Należy kliknąć na „Uberweisung erfassen” (zleć przelew)
3) Na następnej stronie należy wypełnić dane przelewu:
– Auftraggeberkonto – konto klienta, domyślnie konto główne jeżeli mamy subkonta można wybrać z listy
– Empfängername – nazwa odbiorcy
– IBAN/Konto-Nr. – IBAN lub numer konta odbiorcy
– BIC/BLZ – BIC/BLZ, wypełniane tylko jeżeli w polu powyżej nie podano IBAN
– Kreditinstitut – instytucja w której odbiorca przelewu ma konto, wypełniane jest automatycznie
– Betrag – kwota
– Verwendungszweck – tytuł/powód przelewu
– Ausführungstermin – data wykonania, można ustawić przelew z opóżnieniem
– Vorlage speichern Ja, unter dem Namen – zapisz wzór Tak, pod nazwa
4) Po wpisaniu danych należy nacisnąć „Prufen” sprawdź
5) Na następnej stronie po sprawdzeniu przelewu należy nacisnąć „mobile TAN anfordern” (w celu otrzymania numeru TAN na telefon komórkowy)
6) Podany numer należy wpisać w białe pole obok napisu „Bitte prufen Sie den Auftrag und fordern Sie eine mobileTan an” (proszę sprawdzić polecenie i podać mobileTAN) a następnie nacisnąć „Freigeben” (zezwól)
7) Przelew zostanie zrealizowany

Dodaj komentarz