utrudnienia komunikacji Berlin

Utrudnienia komunikacji miejskiej Berlin – gdzie szukać?

Berlin ma bardzo rozbudowaną sieć komunikacji miejskiej. Pisałem trochę o komunikacji w Berlinie w innym wpisie w związku z tym zdarza się, że część połączeń lub linii jest czasowo zawieszona, ma objazdy lub zostaje skrócona albo przedłużona ze względu na np prace budowlane, prace konserwacyjne, wydarzenia sportowe i kulturalne lub inne zdarzenia mające wpływ na komunikacje i zamykanie ulic. Poniżej dwa sposoby jak i gdzie szukać informacji na temat utrudnień w komunikacji miejskiej.

Sposób 1 – zarejestrować się na stronie BVG* (stronie berlińskiej komunikacji miejskiej) i zaznaczyć na swoim koncie interesujące linie. W momencie, gdy dana linia będzie zmieniona otrzymamy informację o tym na podany adres e-mail.

Sposób 2 – przeglądanie strony BVG w zakładce Fahrplanauskunft->Verkehrsmeldungen

1. Otrzymywanie powiadomień na adres e-mail
W celu otrzymywania informacji o zmianach komunikacyjnych należy zarejestrować się na stronie BVG – rejestracja jest darmowa i do niczego nie zobowiązuje.
Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie:
Formularz rejestracyjny BVG

Pola do wypełnienia:
Vorname – imię
Nahname – nazwisko
E-mail – adres e-mail
E-mail wiederholen – powtórzenie adresu e-mail
Kennwort – hasło
Kennwort wiederholen – powtórzenie hasła

na dole należy zaznaczyć jeszcze: „habe ich zur Kenntnis genommen” (przyjąłem do wiadomości) – chodzi o regulamin strony i zasady polityki prywatności

Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć „Konto erstellen” (prześlij formularz) i kliknąć w link aktywujący, który przyjdzie w e-mailu. Od tego momentu można się logować pod Meine BVG -> Login podając swój email i hasło.

Po zalogowaniu się na konto pojawia się napis w adresem e-mail po lewej. Dodatkowo na górze będzie widoczna tabelka:

Meine BVG: (moje BVG)
– Meine Favoriten (moje ulubione) – mozna ta dodać i zapamiętać, przystanki, trasy i linie
– Meine Verkehrsmeldungen (komunikaty drogowe) – można tam ustawić linie, z których najczęściej się korzysta i powiadomienia o utrudnieniach
– Kontoeinstellungen – można tam zmienić swoje dane oraz sposoby płatności, gdy korzysta się np ze sklepu online z biletami BVG

Po lewej pod e-mailem znajduje się również link:
– Mein persönlicher Bereich (dosłownie moja osobista strefa)
– Logout (wyloguj))

W celu ustawienia powiadomień o utrudnieniach w komunikacji należy przejść na:
Najpierw w zakładce „Meine Favoriten” należy
– wybrać conajmniej jeden przystanek („Haltestelle hinzufügen”) przez podanie jego nazwy („Haltestellenname”), nazwy identyfikatora przeznaczonego dla nas („Name” np „praca”/”szkoła”/”dom” itd) i naciśnięcia („Hinzufügen”) – w sytuacji, gdy będziemy chcieli otrzymywać informacje o niedziałających windach.
– wybrać conajmniej jedą linię (zaznaczyć „ptaszkiem”) w sekcji „Meine Linien bearbeiten”

Następnie przejść do zakładki „Meine Verkehrsmeldungen”
i na tej stronie zaznaczyć „jetzt E-mail-Versand mit alle Verkehrsmeldungen senden”- wysyłka e-mail z komunikatami drogowymi dla wybranych linii.

Od tego momentu będą przychodziły komunikaty o utrudnieniach w komunikacji dotyczące wybranych linii na podany przy rejestracji adres e-mail.

2. Przeglądanie strony BVG
Komunikaty drogowe znajdują się na podstronie: Fahrplanauskunft->Verkehrsmeldungen.

Można zaznaczyć informacjami o utrudnieniach jakich środków transportu jesteśmy zainteresowani (np ubahn/autobus itd) zaznaczając kratkę pod odpowiednim symbolem lub zaznaczyć „Alle” (wszystkie). Ponadto można zanzaczyć okres od 1 dnia (dzisiaj – „Heute”) do wszystkich aktualnych meldunków (langfristige Massnamen – długoterminowe zarządzenia).

W tabelce natomiast jest widoczne:
– Linie (linia) – nazwa linii
– Gültig – ważność (daty kiedy występuje utrudnienie na danej linii)
– Ursache und Auswirkung – przyczyna i skutki (dalsze informację)
– Bereich obszar

Słownictwo:
Sperrung – blokada (w znaczeniu zablokowana ulica)
Bauarbeiten – prace budowlane
Linienunterbrechung – przerwanie linii
Pendelverkehr – ruch wahadłowy
Ersatzverkehr – komunikacja zastępcza
Umleitung – objazd
geänderte Haltestellenbedienung – zmienione przystanki
Fahrplanänderung – zmiana rozkładu jazdy

Klikając na „Bereich” (obszar) można uzyskać dodatkowe informacje:
– Richtnung – kierunek
– zwischen…..und…. – między…. i …..
– Ursache – przyczyna
– Auswirkung – skutek (pełniejszy opis)
– Umfahrung – obajzd
– Barrierfrei – informacje o utrudnieniach dla niepełnosprawnych
– gultig von…bis – ważne od….do
– letzte Anderung – ostatnia zmiana (data ostatniej aktualizacji rozporządzenia)

Wpis był zaktualizowany w listopadnie 2018, od momentu jego napisania w 2014 wygląd strony BVG uległ zmianie.

Dodaj komentarz