wymeldowanie Berlin

Wymeldowanie – powrót do Polski, jak załatwić Abmeldebescheinigung.

Niedawno byłem w urzędzie meldunkowym na Steglitz w Berlinie – chociaż nie ma to większego znaczenia – wymeldowanie wygląda w zasadzie podobnie w każdym urzędzie. Nie planuje się wyprowadzać z Berlina, byłem tam bardziej w celach „turystyczno-krajoznawczych” i zdobycia kilku nowych informacji, jak zawsze podczas jakichkolwiek wizyt w urzędach zabrałem trochę ulotek reklamowych i informacyjnych, z których być może powstaną nowe wpisy.

W kwestii samego wymeldowania – osoba, z którą byłem wymeldowywała się z Berlina i zameldowywała z powrotem w Polsce na adres z dowodu osobistego. Samo wymeldowanie przebiegło bardzo szybko i sprawnie mimo, że nie mieliśmy terminu i byliśmy w piątek około 2h przed zamknięciem urzędu. W celu wymeldowania wystarczyło jedynie wypełnić formularz, który dostaliśmy w rejestracji/informacji na parterze i oddać go również w rejestracji. Potwierdzenie wymeldowania zostało przygotowanie i wydrukowane od ręki. Nie padły też żadne dodatkowe pytania – jedynie należało przedstawić dowód osobisty.

Przyznam szczerze, że trochę zdziwiło mnie to, że nie musieliśmy brać numerka czekać do stanowiska podawać informacje ustnie bez wypełniania formularza i po tym otrzymać potwierdzenie wymeldowania. Mniej więcej tak to wyglądało jak zameldowywałem się na Spandau i wymeldowywałem z Ludwigsfelde pod Berlinem tzn. wziąłem numerek (byłem bez terminu więc musiałem czekać ok 1,5-2h) podszedłem do stanowiska, podałem nowy i stary adres (oba w Niemczech) przedstawiłem umowę wynajmu i dowód osobisty i na koniec otrzymałem potwierdzenie zameldowania w nowym miejscu, wymeldowanie odbyło się automatycznie i nie musiałem odwiedzać dwóch urzędów meldunkowych.

Będąc na Steglitz poprosiłem o czysty blankiet formularza – można go pobrać z linku poniżej – jeżeli ktoś chce się wcześniej przygotować. Procedura wymeldowania nie jest jakoś specjalnie skomplikowana i można sobie z tym poradzić nawet mając bardzo ograniczone umiejętności językowe.

Fragmenty wypełniane przez wymeldowywanego:
Auszugsdatum – data wyprowadzki
Bisherige Wohnung (StraBe/Platz , Hausnummer, Stockwerk) – dotychczasowy adres (ulica/plac, numer domu, piętro)
Zustellpostamt – kod pocztowy (urząd pocztowy)
Kunftige Wohnung (StraBe/Platz , Hausnummer, Stockwerk) oder Verbleib – przyszłe mieszkanie (ulica/plac, numer domu, piętro) lub miejsce pobytu
PLZ, Ort, Gemeinde, ggf Zustellpostamt, Lkr, falls Ausland auch Staat angegeben) – kod pocztowy, miejscowość, powiat, ewentualnie urząd pocztowy, powiat, w przypadku zagranicy również państwo)
Geburtsdatum – data urodzenia
Familienname, Doktorgrad – nazwisko rodowe, stopień naukowy
fruhere Namen (z.B Geburtsname) – wcześniejsze nazwiska (na przykład panieńskie)
Vorname(n) (Unterstreichung eines Rufnamens erfolgt freiwillig) – imie(imiona) (podkreślenie pierwszego imienia dobrowolne)
Geburtsort (Gde, Lkr. falls Ausland auch Staat angeben) – miejsce urodzenia (miejscowość, powiat w przypadku zagranicy również państwo)
Datum/ Unterschrift eines Meldepflichtigen – data/podpis zgłaszającego

Fragmenty wypełniane przez urzędnika:
Tagesstempel der Meldebehorde – pieczątka z datą biura meldunkowego
Dienststelle – urząd
Bearbeitervermerke – uwagi referenta

Wypełnianego formularza nie otrzymuje się z powrotem za to otrzymuje się jednostronicowy dokument „Abmeldebescheinigung” (potwierdzenie wymeldowania).

Daleko jestem od stwierdzenia, że „moja racja jest najmojsza” – może się okazać oczywiście, że w innym urzędzie będzie wymagany termin np. z powodu dużej ilości zgłoszeń, zgłoszenie może zostać przyjęte nie w rejestracji a na stanowisku, z czasem mogą się zmienić formularze lub wyglądać graficznie trochę inaczej, mogą też wyniknąć minimalne różnice jeżeli ktoś przeprowadza w obrębie Berlina lub Niemiec, ale generalnie tak mniej więcej wygląda procedura wymeldowania z Berlina z powrotem do Polski.

Dodaj komentarz