egzamin B2 niemiecki

Jak wygląda egzamin B2 z niemieckiego ?

O egzaminie z języka niemieckiego na poziomie B1 według standardów ustalonych przez Radę Europy już trochę pisałem, dzisiaj kilka słów o egzaminie na poziomie B2.

Tytułem wstępu stopień znajomości języka obcego określa się za pomocą 6 poziomów:
– poziom A – podstawowe dzieli się na A1 i A2
– poziom B – średniozaawansowany dzieli się na B1 i B2
– poziom C – zaawansowany i również dzieli się na C1 i C2

Na tych poziomach tzn A1-C2 można się certyfikować i otrzymany dokument potwierdza znajomość języka obcego w danym stopniu. Egzaminy są ustandaryzowaane i przeprowadzane jest takiego samego schematu obojętnie czy zdaje się je w Niemczech w Polsce czy jeszcze w jakimś innym kraju.

Egzamin na poziomie B2 przeprowadzany przez TELC sklada się z kilku części:
– rozumienie czytanego tekstu (90 minut)
– rozumienie tekstu ze słuchu (około 20 minut)
– list lub krótka wypowiedź pisemna (można wybrać) na minimum 150 słów (30 minut)
– egzamin ustny (około 25 minut)

Łącznie z przygotowaniami, wprowadzeniem, rozdaniem pytań przerwami między częścią pisemną na ustną (zdaje się w parze razem ze współzdającym) trzeba się przygotowac na jakies 5-6 godzin.

Część pisemna polegająca na rozumieniu czytanego tekstu składa się z 5 zadań:
– w pierwszym zadaniu otrzymuje się 10 tytułów i 5 tekstów do każdego tekstu należy dopasować najbardziej pasujący tytuł. Teksty mają łącznie 750-900 słów.
– drugie zadanie polega na przeczytaniu popularnonaukowego tekstu o długości 500-600 słów i odpowiedzi na 5 pytań – odpowiedzi typu a,b,c.
– trzecie zadanie polega na dopasowaniu do 10 sytuacji/zdań (np. twoja przyjaciółka planuje zrobić prawo jazdy lub twój przyjaciel ma problemy z zarządzaniem czasem) 12 krótkich tekstów o charakterze reklamowym (ogłoszenia/broszury informacyjne/oferty). Teksty mają łącznie 960-1200 słów. Należy uważać nie do każdej sytuacji da się dopasować ogłoszenie i część ogłoszeń zostaje niewykorzystana.
– kolejne zadanie to tekst o długości około 250 słów (najczęściej list lub e-mail) z lukami. Do każdej luki trzeba wybrać brakujące słowo – odpowiedzi typu a,b,c.
– ostatnie zadanie również polega na uzupełnieniu luk jednak różni się długością tekstu – 300-350 słów oraz tym, że pod tekstem zamiast odpowiedzi a,b,c jest 15 słow z których 10 należy wstawić do tekstu.

W części z rozumienia czytanego tekstu jest więc łącznie około 3000 słów (można to porównac do mniej więcej 3-3,5 strony tekstu, pisanego „normalną” czcionką ) i trwa 90 minut.

Jeżeli chodzi o punktacje:
– zadanie 1 (tytuły) – 25 punktów po 5 za każdy prawidlowo dopasowany tytuł
– zadanie 2 (odpowiedzi do tekstu) – 25 punktów po 5 za każdą prawidłową odpowiedź
– zadanie 3 (dopasowanie ogłoszeń do sytuacji) – 25 punktów po 2,5 punkta za każdą rozwiązaną sytuacje
– zadanie 4 (luki a,b,c) – 15 punktów po 1,5 punkta za luke
– zadanie 5 (luki ze słowami pod tekstem) – 15 punktów po 1,5 punkta za luke

Istotne jest to, że za błędne odpowiedzi nie na ujemnych punktów.

Łącznie do zdobycia za część rozumienie czytanego tekstu: 105 punktów

Część pisemna polegająca na rozumieniu tekstu ze słuchu składa się z 3 zadań:
– zadanie pierwsze polega na wysłuchaniu radiowych wypowiedzi 6 osób na tematy związane z polityką, kulturą, sportem i podobnymi oraz odpowiedzi na 5 pytań w formie tak/nie. Wypowiedzi trwają około 30-45 sekund jedna i są puszczone kolejno bez przerwy.
– kolejne zadanie polega na wysłuchaniu rozmowy między dwoma osobami (najczęściej w formie wywiadu) na temat życia codziennego np. wykonywanej pracy i odpowiedzi na 10 pytań w formie tak/nie. Wywiad trwa około 7 minut.
– ostatnie zadanie polega na wysłuchaniu 5 komunikatów np ze stacji metra, radiowych dotyczących ruchu na autostradzie/korków, dotyczących pogody itp. i odpowiedzi na 5 pytań w formie tak/nie. Łącznie komunikaty trwają około 5 minut.

Istotne jest to, że wszystkie teksty odtwarzane są tylko raz.

Jeżeli chodzi o punktacje:
– zadanie 1 (wypowiedzi osób) – 25 punktów po 5 za prawidłową odpowiedź
– zadanie 2 (wywiad) – 25 punktow po 2,5 za prawidłowa odpowiedź
– zadanie 3 (komunikaty) – 25 punktów po 5 za prawidłowa odpowiedź

Łącznie do zdobycia za część rozumienie ze słuchu : 75 punktów

Część pisemna – list lub krótka wypowiedź pisemna:

W tej części należy napisać list lub krótką informacje z prośbą o dalsze informacje np. otrzymuje się ogłoszenie uniwersytetu i należy dopytać się o miejsce w akademiku, bardziej szczegółową ofertę dotyczącą kierunków itd.

Oceniana jest:
– zawartość odpowiedzi
– komunikatywność
– formalne reguły np. listu

Łącznie za wypowiedź pisemną można otrzymac 45 punktów.

Łącznie za całą część pisemną można otrzymać 225 punktów, żeby zaliczyć tą część – aby zdać egzamin należy zaliczyć obie części tzn ustną i pisemną – należy uzyskać minimum 60% punktów tzn. 135 punktów.

Egzamin ustny:

Ustna część egzaminu składa się z 3 części:
– prezentacji siebie/swoich zainteresowań około 2,5 minut na osobę
– dyskucji na zadany temat około 2,5 minut na osobę
– rozwiązania problemu np wspólne zorganizowanie wycieczki około 2,5 minut na osobę

Piszę na osobę ponieważ na poziomie B2 zdaje się egzamin nie rozmawiając z egzaminatorem a ze współzdającym (egzaminator się tylko przygląda i daje znać np o końcu czasu).

Na przygotowanie się do egzaminu ustnego jest 20 minut w tym czasie nie można rozmawiać ze współzdającym ani (od tego roku) korzystać ze słowników natomiast jest czas, żeby zapoznać się z tekstem do dyskusji, artykuł zawiera 25-30 linijek i najczęściej jest to tekst z gazety, dostosowany na potrzeby egzaminu, można się tez zastanowić nad rozwiązaniem problemu i przygotować prezentacje.

Oceniane są:
– zawartość odpowiedzi i zasób słownictwa
– rozwiązane zadania
– komunikatywność wypowiedzi
– spontaniczność wypowiedzi

Za każdą część można zdobyć 25 punktów czyli łącznie 75 punktów, żeby zaliczyć tą część – aby zdać egzamin należy zaliczyć obie części tzn ustną i pisemną – należy uzyskać minimum 60% punktów tzn. 45 punktów.

Dodaj komentarz