niemieckie skróty

Niemieckie skróty

Ostatnio wpadła mi w ręce krótka lista skrótów wykorzystywanych w wiadomościach SMS, postanowiłem troszkę ją uzupełnić o inne używane niemieckie skróty i zamieścić na blogu. W sumie patrząc na tą listę można dojść do wniosku, że niedługo będzie trzeba wleźć spowrotem na drzewo albo porozumiewać się chrząkaniem – po co np. skracać 2 literowy wyraz „Du” („Ty”) do 1 litery „u”? Ze względu na mocno potoczny charakter część tych skrótów może być wogóle nierozpoznawalna nawet dla niemców. Druga lista zawiera powszechnie stosowane skróty. Oczywiście obie listy nie są w 100% kompletne, zawsze można jeszcze coś wymyślić.

Skróty z wiadomości SMS i komunikatorów (alfabetycznie):

8ung – Achtung – uwaga
akla – alles klar? – wszystko jasne?/wszystko w porządku?
BiBa – bis bald – narazie
bimo – bis morgen – do jutra
Bd – bis dann – narazie
Bigbedi – bin gleich bei dir – zaraz będe u Ciebie
Biglezuhau – bin gleich zu Hause – zaraz będe w domu
BLBR – Bussi links, Bussi rechts – buziak z lewej, buziak z prawej
DaD – denke an Dich – myśle o Tobie
FG – fettes Grinsen – szeroki („tłusty”) uśmiech
GGG – Ganz großes Grinsen – bardzo duży usmiech
Gn8 – gute Nacht – dobranoc
GNGN – „Geht nicht” gibt´s nicht – nie ma „nie da się”
GUK – Gruss und Kuss – pozdrowienia i całusy
HDZFG – Hab dich zum Fressen gern – chętnie bym Cie zjadł (schrupał)
Hegl – herzlichen Gluckwunsch – najlepsze/serdeczne życzenia
IKD – ich kusse dich – całuje Cie
ILD – ich liebe dich – kocham Cie
ichhdi – ich hasse dich – nienawidze Cie
islano – ich schlafe noch – jeszcze śpie
K – in Ordnung, okay
kA – Keine Ahnung – nie mam pojęcia
kp – kein Problem – żaden Problem
ldm? – libst di mich – kochasz mnie
nfd – nur für dich – tylko dla Ciebie
MAD – mag Dich – lubie Cie
MeMiWi – meld mich wieder – dam znać póżniej
mfg – mit freundlichen GruBen – z serdecznymi życzenami/pozdrowieniami
mom – moment bitte – moment prosze
mwn – meines Wissens nach – według mojej wiedzy
RUMIA – ruf mich an – zadzwoń do mnie
sTn – schonen Tag noch – miłego dnia
sz – schreib zuruck – odpisz
Tml – ut mir leid – przykro mi
u – du – ty
WASA – warte auf schnelle Antwort – czekam na szybką odpowiedź
wd – will Dich – chce Ciebie
we – wochenende
wg – wegen – z powodu
vegimini – vergiss mich nicht – nie zapomnij o mnie
vllt – vielleicht – może

Powszechnie stosowane skróty (alfabetycznie):
a.A. – anderer Ansicht – z drugiej strony
a.a.O. am angegebenen Ort – w podanym miejscu
a.E. am Ende – na końcu
Abb. – Abbildung – rysunek/ilustracja
ABl. – Amtsblatt – pismo urzędowe
Abs. – Absatz – akapit
Abschn. – Abschnitt – rozdział
Alt. – Alternative – alternatywa
Anl. – Anlage – załącznik
Anm. – Anmerkung – przypis
Az. – Aktenzeichen – numer akt/sprawy
Beschl. v. – Beschluss vom – uchwała z
Bsp. – Beispiel – przykład
bspw. – beispielsweise – przykładowo
bzgl. – bezüglich – odnośnie
bzw. – beziehungsweise – w związku z
ca. – circa – około
d.h. – das heißt – to znaczy
ders. – derselbe – to samo
dgl. – dergleichen – to samo
dt. – deutsch – po niemiecku
e.V. – eingetragener Verein – zarejestrowane stowarzyszenie
evtl. – eventuell – ewentualnie
gem. – gemäß – zgodnie z
ggf. – gegebenenfalls – ewentualnie
grds. – grundsätzlich – w gruncie rzeczy
i.A. – im Auftrag – na zlecenie
i.d.R. – in der Regel – zwykle
i.d.S. – in diesem Sinne – w tym sensie
i.E. – im Ergebnis – w wyniku
i.R.d. – im Rahmen der/des – w ramach
i.V.m. – in Verbindung mit – w połączeniu z
inkl. – inklusive – zawiera
insb. insbesondere – w szczególności
m.w.N. – mit weiteren Nachweisen – z dalszymi wyjaśnieniami
MwSt.- Mehrwertsteuer – podatek VAT
o.a. – oben angegeben – podany powyżej
o.Ä. – oder Ähnliches – podobny
o.ä. – oder ähnlich – podobny
o.g. – oben genannt – nazwany powyżej
rd.- rund – zaokrąglony
S. – Seite – strona
s.o. – siehe oben – patrz wyżej
s.u. – siehe unten – patrz niżej
sog. – sogenannt – tak zwany
u.a. – unter anderem – między innymi
u.a.m. – und anderes mehr – i wiele więcej
u.E. – unseres Erachtens – naszym zdaniem
usw. – und so weiter – i tak dalej
u.v.m. – und vieles mehr – i wiele więcej
v.a. – vor allem – przede wszystkim
z.B. – zum Beispiel – na przykład
z.Hd. – zu Händen – do rąk
zit. – zitiert – cytuje
zzgl. – zuzüglich – dodatkowo

Dodaj komentarz