kindergeld Berlin

Kindergeld, zasiłek rodzinny – podstawowe informacje

Poniżej kilka najważniejszych informacji dotyczących Kindergeld – zasiłku rodzinnego. Nie starałem się o ten zasiłek, więc wszystkie informacje są informacjami pochodzącymi ze stron rządowych lub od znajomych osób ,które się o niego starały. Oczywiście z czasem może się okazać, że to co napiszę się zdezaktualizuje lub tekst może zawierać nieścisłości.

Ważniejsze informacje o Kindergeld:
a) Granice wiekowe w których jest wypłacany:
– co najmniej do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
– do ukończenia 21 roku życia w przypadku gdy dziecko jest bezrobotne i zgłoszone do urzędu pracy jako poszukujące pracy
– do ukończenia 25 roku życia jeżeli dziecko uczy się w szkole, szkole zawodowej lub studiuje i nie pracuje więcej jak 20h tygodniowo (zmiana od 2012 roku wcześniej zasiłek był uzależniony od rocznych dochodów pełnoletniego dziecka np. w 2011roku max 8004eur) oraz nie ukończyło wcześniej studiów (tzn. nie studiuje na drugim kierunku)
– do ukończenia 25 roku życia jeżeli dziecko jest zgłoszone do urzędu pracy jako poszukujące wykształcenia
– w przypadku niepełnosprawnych dzieci, które nie mogą się same utrzymać nie ma określonej granicy wieku – niepełnosprawność musi zostać stwierdzona przed 25 rokiem życia

b) Wysokość zasiłku rodzinnego (2019):
– pierwsze dziecko – 204 eur
– drugie dziecko – 204 eur
– trzecie dziecko – 210 eur
– czwarte i kolejne dziecko – 235 eur

c) Terminy wypłat zasiłku rodzinnego:
Urząd przesyła pieniądze w 10 terminach w ciągu miesiąca to kiedy wypada przelew dla konkretnej osoby zależy od ostatniej cyfry Kindergeldnummer. Generalnie im wyższa cyfra tym dalszy dzień miesiąca.

Poniżej terminy dla poszczególnych cyfr do końca 2019roku (są to terminy przelewów z urzędu moment otrzymania pieniędzy może być rożny w zależności od banku):

Terminy wypłacania Kindergled 2019.

d) Stopień pokrewieństwa i prawo do zasiłku:
O zasiłek rodzinny (Kindergeld) można się starać będąc rodzicami biologicznymi, rodzicami adoptującymi, rodzicami zastępczymi.

e) Osoby mające prawo do uzyskania zasiłku rodzinnego:
– obywatele Niemiec
– obywatele państw UE (jeżeli posiadają miejsce zamieszkania w Niemczech)
– obywatele Norwegii, Islandii, Szwajcarii (jeżeli posiadają miejsce zamieszkania w Niemczech)
– obywatele Państw poza UE – uzależnione jest to od posiadanego pozwolenia na pobyt, czasu pobytu, posiadania/nie posiadania pracy

f) Miejsce zamieszkania dziecka:
Generalnie dziecko musi posiadać miejsce zamieszkania w Niemczech, Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie lub Norwegii są jednak możliwe wyjątki.

g) Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku:
Oficjalnie czas rozpatrzenia wniosku to 4-6 tygodni, oczywiście czas może się przedłużyć w przypadku konieczności dostarczenia/uzupełnienia informacji lub dokumentów. Spotkałem się tez z sytuacjami, że nie było odpowiedzi, koniecznościami wydzwaniania i dopytywania się, spławiania na różne sposoby – zwłaszcza osób nie mówiących po Niemiecku. Najlepiej mieć wszystko na piśmie, nawet zapytania typu dlaczego do tej pory nie ma odpowiedzi (listownie ewentualnie e-mailem).

h) Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłku:
– wypełniony wniosek (Antrag fur Kindergeld):
– wypełniony załącznik dotyczący informacji o dziecku (Anlage Kind zum Antrag auf Kindergeld )
– wypełniony załącznik „zagranica” (Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld)

Wnioski w Niemieckij i Polskiej wersji językowej.

W tym dokumencie na ostatniej stronie znajduje się część, która musi być wypełniona przez pracodawcę (Arbeitgeberbescheinigung)
– kopie aktu małżeństwa (europejska lub tłumaczoną)
– kopie aktu urodzenia dziecka (europejską lub tłumaczoną)
– zaświadczenie o zameldowaniu z dzieckiem
– decyzja o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE
– kopia dowodu osobistego lub paszportu
– w przypadku dzieci pełnoletnich – zaświadczenie ze szkoły potwierdzające odbywanie nauki.

UZUPEŁNIENIE Z 7.11.2015

Otrzymałem e-mail od Mariusza, który starał się o kindergeld i pomógł kilku kolegom w kompletowaniu wniosków. Sugeruje on, żeby oprócz dokumentów wymienionych we wpisie przesłać jeszcze:

1) Kopia Anmeldebescheinigung
2) Kopia Sozialversicherungsausweis
3) Kopia przyznania Steuer ID

Wpis został aktualizowany w grudniu 2018

Dodaj komentarz