dopłata do mieszkania 1

Wohngeld – dopłata do mieszkania, Berlin, część II

Kontynuacja poprzedniego wpisu dotyczącego Wohngeld (dopłaty do mieszkania).

Po sprawdzeniu czy osoba kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania do mieszkania – kalkulator w poprzednim wpisie, można składać dokumenty i dzisiaj kilka słów na ten temat.

Kilka ogólnych informacji o składaniu wniosku o dofinansowanie:
1) Dofinansowanie wypłacane jest przez okres 12 miesięcy – po tym czasie należy składać nowy wniosek.
2) Wniosek można złożyć niekompletny i dostarczyć część dokumentów później.
3) Nie ma opłat za złożenie wniosku.
4) Wniosek może (nie musi – są rozpatrywane indywidualnie) być odrzucony w przypadku otrzymywania innej pomocy socjalnej uwzględniającej koszty mieszkania np. zasiłek dla bezrobotnych, pomoc dla niepełnosprawnych i osób starszych.
5) Dokumenty, jakie należy złożyć:
– wniosek – Antrag auf Mietzuschuss
– informacje o zarobkach – Verdienstbescheinigung
– kwestionariusz o dochodach – Fragebogen zur Einkommensermittlung
– kopia umowy wynajmu
– kopia zmian w umowie najmu np podwyższenia czynszu (jeżeli jest)
– kopia dowodu opłacania czynszu za 3 ostatnie miesiące (np. rachunki lub wyciąg z konta)
– kopia potwierdzenia zamieszkania wszystkich osób (albo kopie meldunków albo ksero strony dowodu z adresem – w przypadku niemieckich dowodów)
– kopia dowodu tożsamości – dowód osobisty lub paszport
– kopie dowodów otrzymywania pomocy socjalnej np Bescheid über Arbeitslosengeld, Bescheid über Arbeitslosenhilfe, Berechnungsbogen zur Sozialhilfe (jeżeli się otrzymuje)
– informacje o alimentach – Angaben zu Unterhaltsverpflichtungen
– kwestionariusz dla uczniów i uczących się – Fragebogen für Studenten und Auszubildende
– w dosłownym tłumaczeniu „oświadczenie o istnieniu wspólnej odpowiedzialności” – Erklärung zum Vorliegen einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft – w przypadku gdy więcej osób mieszka w mieszkaniu
– informacje o podnajmowaniu – Angaben über Untervermietung
– w przypadku bycia obcokrajowcem – dokument potwierdzający prawo pobytu – w przypadku krajów UE wystarczy kopia dokumentu tożsamości
6) Wniosek składa się w odpowiednich starostwach – adresy podawałem w temacie dotyczącym zaświadczenia o niekaralności.

Dodaj komentarz