giełda pracy arbeitsamt

Giełda pracy urzędu pracy – zatwierdzenie profilu i uzupełnienie profilu

Kontynuacja poprzedniego wpisu dotyczącego giełdy pracy Arbeitsamtu (urzędu pracy). Jak pisałem wcześniej, żeby można było upubliczniać swój profil i kontaktować z pracodawcami konieczne jest wprowadzenie PINu. PIN przychodzi listownie na adres podany podczas rejestracji. Przesłany dokument jest jednostronicowy – numer do wpisania znajduje się za zdaniem:

Ihre PIN zur Freischaltung ist: xxxxxxxx (akurat w moim przypadku był 8 cyfrowy – nie wiem czy tak jest zawsze).

Aktywacja profilu:
1. Należy wejść na stronę: http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
2. Kliknąć „Anmelden” (zaloguj) – przycisk znajdujący się na szarej belce
3. W polu Benutzername wpisać nazwę użytkownika, w polu Kennwort hasło (oba były ustalane podczas zakładana konta – poprzedni wpis) i nacisnąć „anmelden” (przycisk poniżej a nie ten na szarej belce)
4. Wpisać PIN w polu PIN
5. Nacisnąć „Benutzerkonto freischalten”
6. Powinien wyświetlić się komunikat: „Ihr Benutzerkonto wurde freigeschaltet. Sie können damit ab sofort Ihre Bewerberprofile veröffentlichen”
7. Nacisnąć „Ok”

Po naciśnięciu „Ok” zostajemy przekierowani do zakładki: „Meine persönlichen Daten ” – znajdują się tan dane osobowe ustalane podczas rejestracji – nie będę ich ponownie opisywał.

Następną zakładką jest: „Lebenslauf” (życiorys)

W celu dodania kolejnych części życiorysu takich jak szkoły, prace, okresy na bezrobociu, praktyki itd. trzeba kliknąć „Eintrag hinzufugen” (obojętnie dolny czy górny przycisk – efekt jest ten sam) – pojawia się rozwijana lista (Eintragsart auswählen – wybierz typ wpisu) i obok rozwijane menu, można wybrać:
a) Arbeitslosigkeit – bezrobocie
b) Arbeitsunfahigkeit – inwalidztwo
c) AuBerberufliche Erfahrungen – doświadczenia poza zawodowe
d) Berufsausbildung (betr./auBerbetr)- szkolenia zawodowe (skróty oznaczają prawdopodobnie w zakładzie pracy lub poza nim)
e) Berufsausbildung (schulisch) – szkolenia zawodowe (formalne)
f) Berufspraxis – praktyka zawodowa chodzi o pracę
g) Berufspraxis (nebenbeschaftigung)- praktyka zawodowa, praca (obok zatrudnienia – praca dodatkowa)
h) Betr. pflegebed. Angehorige – chodzi prawdopodobnie o czas opieki nad osoba bliską
i) Elternzeit – urlop rodzicielski
j) Freiwilligendienst – wolontariat
k) Gemeinnützige Arbeit – praca niedochodowa
l) Hausfrau/mann – gospodyni domowa
m) Praktikum – praktyka
n) Schulbildung – edukacja
o) Selbstständigkeit – działalność gospodarcza
p) Sonstiges – pozostałe
r) Studium – studia
s) Wehrdienst/übung /Zivildienst – służba wojskowa / ćwiczenia / służba cywilna
t) Weiterbildung – dalsze kształcenie

Po wybraniu odpowiedniego typu wpisu należy nacisnąć „weiter” (dalej) i uzupełnić jego szczegóły w większości typów wpisów występują te same pola:
a) Zeitraum – okres czasu
b) von – od
c) bis – do
d) Art und Name der Einrichtung – typ i nazwa instytucji
e) Ort – miejsce/miejscowość
f) Land – kraj
g) Allgemeine Beschreibung – ogólny opis

W niektórych typach są dodatkowe pola:
a) Angabe Veröffentlichung im Bewerberprofil – publikacja w profilu kandydata (chodzi o udostępnienie) można wybrać:
– veroffentlicht mit Name der Firma/Einrichtung – upublicznij/udostępnij z nazwą firmy/instytucji
– veroffentlicht ohne Name der Firma/Einrichtung – upublicznij/udostępnij bez nazwy firmy/instytucji
– nicht veroffentlicht – nie udostępniaj
b) Art und Name der Ausbildungsstätte – rodzaj i nazwa szkoły
c) Ausbildung – wykształcenie – należy wpisać pierwsze litery (oczywiście po Niemiecku) i rozwinie się lista z podpowiedziami
d) Abschluss – zakończenie – do wyboru jest tak/nie (ja/nein)
e) Abschlussnote – ocena końcowa
f) Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse – uznawanie kwalifikacji zawodowych
– Anerkannter Abschluss – uznanie stopnia
– Teilweise Anerkannter Abschluss – częściowe uznane stopnia
– reglementierter und nicht Anerkannter Abschluss – reglamentowany i nie uznany stopień
– nicht reglementierter und nicht Anerkannter Abschluss – nie reglamentowany i nie uznany stopień
– Anerkannung des Abschluss noch nicht geklart – uznanie stopnia jeszcze nie wyjaśnione
g) Grund für Abbruch – powód przerwania
– Schulische Leistungen – wyniki w nauce
– Berufswahl – alternatywny zawód
– Personlische Grunde – powody osobiste
– Gesundheitliche Gründe – powody zdrowotne
– durch Arbeitgaber – przez pracodawcę
h) Grund für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses – powód zakończenia stosunku pracy
– durch Arbeitgeber – przez pracodawcę
– durch Arbeitnehmer – przez pracownika
– gegenseitiges Einvernehmen – za porozumieniem stron
– Befristetes Beschäftigungsverhältnisses – stosunek pracy na czas określony
– Ungekündigtes Beschäftigungsverhältnisses – stosunek pracy nie zakończony
– Sonstiges – pozostałe
– Unbekannt – nieznany

Po wpisaniu danych można nacisnąć „Ubernehmen” (przekaż), „weiteren Antrag erfassen” (ujmij inne oświadczenie – w znaczeniu wpisz następny typ informacji) lub „Abbrechen” (anuluj)

Wpisane informacje pojawią się tabelarycznie – można je uzupełniać i zmieniać po kliknięciu ikony długopisu lub skasować po kliknięciu ikony kosza na śmieci.

Następną zakładką jest zakładka Fahigkeiten (zdolności/umiejętności)

Ta zakładka jest może nie dużo bardziej rozbudowana natomiast zawiera więcej słownictwa i możliwości wyboru w związku z tym nie będę tłumaczył każdej dostępnej opcji np. nazwy każdego z języków lub nazwy każdej umiejętności.

Część Kenntnisse und Fertigkeiten (wiedza i umiejętności)

Na samym początku w polu Berufserfahrung (doświadczenie zawodowe) trzeba wybrać Berufseinsteiger (wchodzący na rynek pracy) lub mit Berufserfahrung (z doświadczeniem zawodowym) następnie należy nacisnąć „Kenntnise auswahlen” wybierz umiejętność i pojawią się trzy możliwości dodawania umiejętności:

1 – Anhand meiner Berufserfahrung – wynikające z mojego doświadczenia zawodowego w polu Kenntnisse finden (znajdź umiejętność) jest lista wykonywanych prac (wpisanych w poprzednim punkcie) po wybraniu określonej pracy i kliknięciu auswahlen wyświetli się lista kilkunastu lub kilkudziesięciu umiejętności powiązanych z tą pracą obok każdej z nich można wybrać: „nicht vorhanden” (niedostępny/nieistniejący w znaczeniu nie wpisane/nie uzupełnione), „Grundkenntnisse” (umiejętności podstawowe), „Erweiterte Kenntnisse” – umiejętności zaawansowane, „Expertenkenntnisse” – umiejętności na poziomie eksperta ponadto poniżej są proponowane i powiązane umiejętności w części „Weitere relevante Kenntnisse” (dalsze powiązane umiejętności)

2 – Anhand einer Suche – wynikające z poszukiwania – po wpisaniu słowa lub maksymalnie 3 słów i naciśnięciu „suchen” pojawiają się umiejętności spełniające kryteria np. po wpisaniu „windows” pojawiają się 24 umiejętności powiązane w jakiś sposób z „windowsem” od obsługi systemu przez sieci budowane na windowsie do języków bazujących na windowsie, po wpisaniu „Führerschein” (prawo jazdy) wyświetla się np. 2 rodzaje prawa jazdy na motorówkę i ECDL (europejskie komputerowe prawo jazdy) nie wyświetlają się natomiast „normalne” prawo jazdy na samochód osobowy – te można dodać w innym punkcie. Wszystkie umiejętności trzeba wpisywać po niemiecku i uważać na literówki bo inaczej się nie wyświetlą

3 – Anhand des Katalogs – można oczywiście jeszcze dodawać umiejętności przez przeszukanie katalogu w którym są posortowane i spisane.

Dodane umiejętności pojawiają się w formie nazwa + żółte gwiazdki od 1 do 3 oznaczające poziom znajomości. Umiejętności można oczywiście edytować kasując je lub zmieniając poziom znajomości klikając „Kenntnise bearbeiten”.

Część Sprachkenntnisse (umiejętności językowe)

Umiejętności językowe można dodać klikając Sprachkenntnisse auswahlen (wybierz umiejętności językowe). Poziomy znajomości są w zasadzie identyczne jak w przypadku umiejętności z tym wyjątkiem, że zamiast „Expertenkenntnisse” jest napisane „Verhandlungssicher” (biegła). Dodane języki pojawiają się w formie listy z poziomem znajomości zaczynając od najbardziej znanych.

Identycznie jak w przypadku umiejętności znajomości języków również można edytować klikając „Sprachkenntnise bearbeiten”.

Część Persönliche Stärken (silne cechy osobowości)

Po kliknięciu „Persönliche Stärken auswahlen” pojawia się lista cech osobowości takich jak np. praca w zespole, komunikatywność, kreatywność wraz z krótkim opisem jak jest rozumiana. Poszczególne cechy można zaznaczyć i odznaczyć „ptaszkiem”. Kilka słów o cechach osobowości (tłumaczenie) pisałem we wpisie o wypełnianiu dokumentów do urzędu pracy: http://polski-blog.berlin/arbeitspaket-teil-3-vorbereitung-vermittlungsgesprach-jak-wypelnic/

Informacje w tej części również można później edytować.

Część Lizenzen und Berechtigungen (licencje i uprawnienia)

W tej można na dwa sposoby dodawać umiejętności. Sposoby są bardzo podobne jak w przypadku wpisywania umiejętności tzn.

1 – Anhand einer Suche – wyszukiwanie na podstawie 1 do 3 słów (pisane oczywiście po niemiecku)
2 – Anhand des Katalogs – drzewko w którym są posortowane licencje i uprawnienia. Nie można mieć oczywiście „poziomu” licencji albo się ją ma albo nie – wybrane licencje/uprawnienia zaznacza się „ptaszkiem”

Licencje jakie można znaleźć w katalogu są dosyć różnorodne np. związane z ruchem lotniczym, pracami budowlanymi, patentami, obchodzeniem się z materiałami niebezpiecznymi itd.

Część Weiterbildungen und Zertyfikate (dalsze kształcenie i certyfikaty)

Po kliknięciu na „weiterbildung und zertyfikate hinzufugen” pojawia się podstrona na której można dodać podstawowe informacje o certyfikacie:
a) Name – nazwa
b) Beschreibung – opis
c) Gültigkeitszeitraum – czas ważności von(od) bis (do)

Jak wszystkie pozostałe części tą również można edytować

Część Führungskompetenzen (umiejętności przywódcze)
W tej części zawarte są informacje na temat zdolności przywódczych i kierowania ludźmi, żeby je uzupełnić nie trzeba nic klikać tylko wybrać odpowiednie opcje z pola wyboru.
a) Leitungsarten – rodzaj kierownictwa
– Technische Leitung – zarządzanie techniczne
– Kaufmännische Leitung – zarządzanie handlowe
– Technische und kaufmännische Leitung – zarządzanie techniczne i handlowe
b) Vollmachten – pełnomocnictwo
Handlungsvollmacht – pełnomocnictwo handlowe
Prokura – pełnomocnictwo
Generalvollmacht – pełnomocnictwo generalne

c) Führungserfahrung – doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
– bis 2 Jahre – do 2 lat
– 2 bis 5 Jahre – 2 do 5 lat
– mehr als 5 Jahre – więcej jak 5 lat

d) Budgetverantwortung – odpowiedzialność za budżety
– bis 1 Mio. EUR p.a. – do 1 miliona euro rocznie
– 1 – 9 Mio. EUR p.a. – 1-9 milionów euro rocznie
– 10 – 49 Mio. EUR p.a – 10-49 milionów euro rocznie
– ab 50 Mio. EUR p.a. – powyżej 50 milionów euro rocznie

e) Personalverantwortung – odpowiedzialność za pracowników
– bis 9 Mitarbeiter/innen – do 9 pracowników
– 10 – 49 Mitarbeiter/innen – 10 do 49 pracowników
– 50 – 499 Mitarbeiter/innen – 50 do 499 pracowników
– 500 und mehr Mitarbeiter/innen – 500 i więcej pracowników

Część Mobilitat (mobilność)
a) Reise-/ Montagebereitschaft Erläuterung – gotowość do podróży służbowych
– nicht vorhanden – niedostępne w sensie brak zgody
– zeitweise vorhanden – czasowo dostępne w sensie czasowo możliwe
– uneingeschränkt vorhanden – nieograniczony dostęp w sensie, nieograniczona mobilność
b) Führerscheine – prawa jazdy – po kliknięciu na „Führerscheine auswahlen” można dodać określone typy prawa jazdy np. prawo jazdy na samochody osobowe to: „Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3) ” czyli prawo jazdy kat B samochody osobowe/małe busy stara nazwa kategorii prawo jazdy 3″
c) Vorhandene Fahrzeuge – dostępne pojazdy
– Kraftrad – motor
– PKW – samochód osobowy
– LKW – samochód ciężarowy
– Omnibus – autobus

Zakładka Dokumente – dokumentyKorzystająć z tej zakładki na profilu można:
– umieścić zdjęcie – korzystając z przycisku Bewerbngsfoto hinzufugen, max rozmiar 100kb
– dodać załącznik lub dokument – korzystając z przycisku Anlage hinzufugen max rozmiar 1mb
– dodać link do strony – korzystając z przycisku Link hinzufugen
Maksymalna ilość danych to 3mb

W ostatniej zakładce – Protokoll
umieszczone sa dane dotyczące aktywności na koncie np. data utworzenia, data zatwierdzenia itd.
Nie są to oczywiście wszystkie możliwości i kompletne tłumaczenie funkcji giełdy pracy, ale myślę że okażą się pomocne.

Dodaj komentarz