fajerwerki Berlin

Fajerwerki, sprzedaż fajerwerków Berlin

Zbliża się sylwester więc postanowiłem napisać kilka słów na temat fajerwerków i sprzedaży fajerwerków w Niemczech, pierwsze kilka akapitów dotyczy sprzedaży i prowadzenia działalności związanej z organizowaniem pokazów fajerwerków. Będzie też kilka słów na temat wypadków z fajerwerkami.

Fajerwerki można podzielić na kilka kategorii:
– kategoria I – np. Knallerbsen , Knallteufel , Knallerhits – w Polsce dosyć mało popularne wszystkie trzy występują pod nazwą „strzelające diabełki”. Tego typu fajerwerki mogą być sprzedawane przez cały rok i kupowane oraz używane przez osoby od 12 roku życia – według prawa niemieckiego i niektórych państw europejskich. W Polsce „strzelające diabełki” są dostępne od 18 lat.
– kategoria II – np rakiety, petardy, łańcuchy petard, boxy z rakietami – w Niemczech dopuszczone do sprzedaży na 3 dni przed sylwestrem czyli od 29.12 lub czasami od 28.12 jeżeli w tym czasie wypada niedziela. W tym roku tzn. sylwester 2016/2017 sprzedaż fajerwerków rozpoczyna się 29.12. Fajerwerki tej grupy są dozwolone od 18 roku życia i muszą być odpalone między 18:00 31 grudnia a 7:00 1 stycznia
– kategoria T1 – techniczne fajerwerki, wykorzystywane np jako sygnały alarmowe lub w poduszkach powietrznych
– kategoria 3,4,T2 – profesjonalne fajerwerki do pokazów

Poniżej trochę informacji dla osób chcących sprzedawać fajerwerki:
– można sprzedawać tylko fajerwerki klasy I i II
– fajerwerki klasy I można sprzedawać osobom, które ukończyły 12 rok życia, kasy II tylko po ukończeniu 18 roku życia, niedozwolona jest sprzedaż osobom niepełnoletnim posiadającym zgodę osoby dorosłej. Dla opakowań zbiorczych zawierających fajerwerki klasy I i II ważne jest ograniczenie wyższej klasy tzn. ukończone minimum 18 lat
– fajerwerki klasy I można sprzedawać przez cały rok, fajerwerki klasy II od 29.12 (lub od 28.12 jeżeli w okresie 3 dni przed sylwestrem wypada niedziela) do 31.12
– fajerwerki klasy I można sprzedawać praktycznie wszędzie dla klasy II zabroniona jest sprzedaż m.in w kioskach, z samochodu i w pasażach handlowych
– fajerwerki nie mogą być wystawiane w oknach sklepowych, wyjątkiem są małe certyfikowane opakowania
– składowanie fajerwerków nie może się odbywać w pomieszczeniach gdzie długotrwale przebywają ludzie
– w pobliżu miejsc sprzedaży fajerwerków: obowiązuje zakaz palenia, zakaz korzystania z otwartego ognia, materiały pirotechniczne muszą być również zabezpieczone przed kradzieżą, nie można ich składować i prezentować w pobliżu materiałów łatwopalnych i opakowań zawierających sprężone gazy (np. spraye)
– w pobliżu musi się również znajdować łatwo osiągalna gaśnica minimum 6kg z proszkiem klasy A,B lub C
– magazynować należy tylko w opakowaniach transportowych/zbiorczych lub najmniejszych opakowaniach sprzedażowych
– w przypadku rozerwanych zniszczonych opakowań należy dopilnować, żeby nic nie miało możliwości dostania się do środka

Sprzedaż – ilości:
Sprzedaż niewielkich ilości fajerwerków nie wymaga zgody, poniżej limity dla określonych przestrzeni podane w kilogramach netto eksplodującej masy.
– miejsca pracy/miejsca robocze (Arbeitsplatze – nie wiem dokładnie co ktoś miał na mysli używając tego rozgraniczenia) – 70kg
– przestrzeń sprzedażowa/sklepy – 70kg
– budynki z lub bez przestrzeni mieszkalnej – 100kg
– budynki bez przestrzeni mieszkalnej spełniające normy T30 lub F30 – 350kg
– kontenery na wolnym powietrzu – 350kg

Formularz do zgłaszania punktu sprzedaży fajerwerków:
Formularz sprzedaży fajerwerków
– Verkaufsstelle – miejsce sprzedaży
– Telefon – telefon
– Betriebsinhaber/in – właściciel/ka zakładu
– Geschaftsfuhrer/in /Vorstand (nur bei juristischen Personen) – prezes / zarząd (tylko w przypadku osobowości prawnej)
– Beauftragte Person – osoba wnioskująca
– Familienname – nazwisko
– Vorname – imie
– Geburtsname – nazwisko panieńskie
– Geburtsdatum – data urodzenia
– Geburtsort – miejsce urodzenia
– Staatsangehorigkeit – obywatelstwo
– deutsch – niemieckie
– andere – inne
– Wohnanschrift – adres zamieszkania
– Datum – data
– Unterschrift – podpis
– Firmenstempel – pieczątka firmy
– Mir ist bekannt, Rechte Dritter und Verpflichtungen gegenüber anderen Behörden hiervon nicht beruhrt werden. – Oświadczam, że prawa oraz obowiązki wobec innych instytucji nie są naruszane.

Odpalanie fajerwerków klasy II:
– jest dozwolone w sylwestra od 18:00 do 7:00 rano
– jest zabronione w inne dni niezależnie od tego czy są odpalane na prywatnym czy publicznym terenie
– na specjalne okazje (urodziny, jubileusze, wesela) pozwolenie na odpalanie fajerwerków może zostać przyznane, prawdopodobnie tylko dla osób/firm posiadających licencje

Formularz wnioskowania o pozwolenie na odpalanie fajerwerków:
Formularz zgłaszania odpalenia fajerwerków

– Fur das Abbrennen des Feuerwerks verantwortliche Person(en) – osoba(by) odpowiedzialne za odpalanie fajerwerków
– Name – nazwisko
– Anschrift – adres
– Nummer und Datum des Erlaubnisbescheides nach §§ 7 oder 27 des Sprengstoffgesetz – numer i data pozwolenia według paragrafu 7 lub 27 prawa o materiałach wybuchowych

Te paragrafy dotyczą producentów amunicji, poduszek powietrznych, firm zajmujących się pokazami fajerwerków, firm wyburzeniowych korzystających z materiałów wybuchowych, producentów efektów specjalnych na potrzeby filmu.
– Ausstellende Behorde – wystawiająca instytucja
– Nummer und Datum des Befähigungsschein nach §§ 20 des Sprengstoffgesetz – numer i data pozwolenia (licencji) na korzystanie z materiałów wybuchowych według paragrafu 20 prawa o materiałach wybuchowych
– Ort, Tag und Zeitpunkt des Feuerwerks – miejsce, dzień i czas odpalania fajerwerków
– Ein Lageplan des Abbrennplatzes ist beigefugt – plan miejsca odpalania jest dołączony
– Ort, StraBe, Platz, Gewasser – miejsce, ulica, plac, wody (w znaczeniu wody naturalne, zasoby wodne)
– Anlass – powód/przyczyna (np wesele, jubileusz itd)
– Veranstalter – organizator
– Tag des Feuerwerks – dzień pokazu fajerwerków
– Beginn – rozpoczęcie
– Ende – zakończenie
– Aufbaubeginn – rozpoczęcie budowy (w znaczeniu przygotowań)
– Art und Umfang des Feuerwerks – rodzaj i wielkość fajerwerków
– Klasse – klasa
– Kaliber mm – kaliber mm
– Art (z.B Kugelbomben, Zylinderbomben, Raketen) – rodzaj np. petardy rozświetlające, wulkany, rakiety)
– Steighöhe in Meter – wysokość wznoszenia w metrach
– mit/ohne Knalleffekt – z/bez efektu świetlnego
– Anzahl St/kg – ilość w sztukach/kilogramach
– Sicherheitsabstand – bezpieczna odległość
– SicherungsmaBnamen – zarządzenia bezpieczeństwa
– Die Absperrungen sind im Lageplan markiert und in der Art beschrieben -barierki/blokady są zaznaczone na planie i opisane
– Besonders brandempfindliche Gebaude und Anlagen im Umkreis von 200m – budynki i instalacje szczególnie podatne na zapalenie w promieniu 200 m
– Sicherheitsabstand beim Aufbau (m Radius) – bezpieczny odstęp przy przygotowywaniu/budowaniu (promień w metrach)
– Absperrband – taśma zabezpieczająca/odgradzająca
– Zaun – płot
– Absperrkrafte – ochrona
– Sonstiges – pozostale
– Sicherheitsabstand beim Abbrand (m Radius) – bezpieczny odstęp przy odpaleniu
– eigene Krafte – siły własne
– fremde Krafte – siły obce
– Polizei – policja
– Sonstiges – pozostale
– Es sind SicherheitsmaBnahmen durch Absperrung erforderlich fur – przez zarządzenia bezpieczeństwa są wymagane blokady/barierki dla
– Wlad – las
– Wiese – łąka
– Freiflache – wolna przestrzeń
– StraBe – ulica
– Weg – droga
– Durchgang – przejści
– Unterfuhrung – przejście podziemne
– Uberfuhrung – wiadukt
– Aus/Ab/Zugang – wyj scie/dojście
– Aus/Ab/Zufart – wyjazd/wjazd/dojazd
– Sonstiges
– Zusatzliche MaBnahmen sind erforderlich – wymagane są dodatkowe zarządzenia
– Bereitsstellung von Feuerloschmitteln – przygotowanie środków przeciwpożarowych
– welche – jakie , Anzahl – ilość
– Befechtung brandempfindlicher Flachen – nawilżenie powierzchni podatnych nazapalenie
– Zuruckschneiden von Grunflachen – przycięcie terenów zielonych
– Die fachkundige Person gemaB § 19iVm. § 21 SprengG ist der zustandigen Behorde angezeigt – prawdopodobnie chodzi o to, że osoba odpowiedzielna jest zarejestrowana w odpowiedniej instytucji według paragrafów 19 i 21 prawa o materiałach wybuchowych
– Sind bereits im Vorfeld Beschwerden bekannt, die sich gegen das Feuerwerk richten – czy do tej pory są znane osoby sprzeciwiające się odpaleniu fajerwerków
– Die Angaben in der Anzeige sind Grundlage fur die Prufung, ob noch eine Ortsbescheinigung erforderlich ist – informacje podane w zgloszeniu się podstawą do sprawdzenia czy jest jeszcze wymagane odwiedzenie miejsca.

Poniżej kilka stytystyk z zeszłego roku tzn sylwestera 2015/2016 w Berlinie:
– policja interweniowała 1749 razy (ponad 500 razy więcej niż rok wcześniej)
– straż pożarna interweniowała 1500 razy (średnio dziennie wyjeżdzają około 1100) w 432 przypadkach chodziło o zapalenie – najczęściej rzeczy znajdujących się na balkonie

Podczas sylwestra pod Bramą Brandenburską 2015/2016:
– udzielono pomocy medycznej 169 razy
– 27 osób zostało odwiezionych do szpitala

Kary za fajerwerki:

Część przepisów różni się nieznacznie dla poszczególnych Landów.
a) wspólne przepisy dla całych Niemiec:
– odpalanie fajerwerków bez pozwolenia w innych dniach niż 31.12 i 1.01 – do 10 000 eur (przypuszczam, że w tym przypadku chodzi o organizowanie pokazów)
– odpalanie lub sprzedaż niecertyfikowanych efektów świetlnych – do 50 000 eur lub do 3 lat pozbawienia wolności
– stworzenie zagrożenia dla ludzi lub mienia przy użyciu fajerwerków – ustalana indywidualnie lub do 5 lat pozbawienia wolności
b) dla Brandenburgii:
– w przypadku odpalania fajerwerków bez zezwolenia – 25-200eur (przypuszczam, że chodzi tu o odpalenie fajerwerków klasy wyższej niż II przez osoby prywatne)
– w przypadku odpalania w innych dniach niż 31.12 i 1.12 – 25-100eur

Kilkakrotnie napisałem „przypuszczam” co wynika z tego, że niemiecki nie jest moim językiem ojczystym – osoby, które szukają pewniejszych informacji mogę je znaleźć w Sprengstoffgesetz.

Dodaj komentarz